ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อเกิน $30.00

What You Need To Know About Testosterone

When your testosterone levels are balanced, you feel healthy, energized, and focused.

What You Need To Know About Testosterone

Testosterone, also called T, gets a bad rap. While some people associate the hormone with hyper-macho behavior and anger management issues, testosterone performs many critical functions in a guy’s body. And the bad behavior stereotype isn’t exactly accurate since healthy testosterone levels help regulate your mood –– when your hormone levels are balanced.

Testosterone is the primary male hormone that creates sex characteristics such as facial hair and lean muscle mass, and it’s mostly made in the testes –– though women also make small amounts of testosterone. Testosterone fuels your sex drive, deepens the voice during puberty, and plays a key role in sperm production. 

Hormones are essentially chemical messengers that communicate with the body’s tissues to produce certain changes. Testosterone is a type of hormone called an androgen, and androgens are crucial for sexual health and reproductive function. Hormones regulate reproduction, growth during the teen years, and overall health and well-being. When your testosterone levels are balanced, you feel healthy, energized, and focused. Let’s take a look at how testosterone affects your health throughout life and what to be aware of if your levels dip too low. 

Teens + Testosterone 

Testosterone first appears in a male fetus just seven weeks after conception and begins to form the genitals. Testosterone levels rise during puberty and dramatically increase during the teenage years. For a male teenager, testosterone creates secondary sex characteristics that transform a boy’s body into a man’s. 

Testosterone In Men

Testosterone levels in men start to level off in the 20s. After puberty, testosterone helps regulate red blood cell production, muscle strength and mass, sex drive, sperm production, and fat distribution throughout a guy’s body. 

A gradual drop in testosterone is considered a natural part of aging, and men after the age of 45 usually experience about a one percent drop in testosterone per year as they get older. 

What About Low Testosterone?

Low testosterone in teens can hinder or slow the development of male secondary sex characteristics. Signs of low testosterone in adult men can include low sex drive, weight gain, mood imbalances, poor concentration, and loss of facial hair among other symptoms. 

There are different reasons why testosterone levels can drop below normal. Health conditions such as kidney disease, autoimmune conditions, and alcoholism can cause testosterone levels to dip, as can treatments such as chemotherapy and radiation. Prescribed testosterone supplements can help normalize your levels if your T levels get too low.

Any disease that affects the testes or pituitary and hypothalamus glands (which control how much testosterone the testes produce and secrete) can disrupt testosterone levels. Getting your T levels checked is as simple as getting a blood test, so if you suspect that your testosterone levels might be off, check in with your doctor –– but know that testosterone levels can ebb and flow throughout the day. If symptoms are present and you have questions about your hormonal health, a good provider may help shed light on the best course of action for you. 

If you’re wondering how to increase testosterone levels naturally, the following can help:

  • Get plenty of high-quality sleep every night
  • Eat a healthy diet and minimize processed foods
  • Lift weights, do bodyweight workouts, and exercise
  • Take a good vitamin D supplement
  • Manage stress with deep breathing or meditation
  • Minimize exposure to Bisphenol A (BPA)

Lifestyle factors play an important role in maintaining your overall health while keeping hormone levels balanced. A poor diet, sedentary habits, and exposure to estrogen-like chemicals found in plastics and BPA can all ill-affect your testosterone. 


While some testosterone-disrupting health conditions require medical care, there’s also a lot you can do to take care of your health on your terms. Eat well, sleep well, work out, and maintain an active sex life for optimal health and testosterone support. 

บทความที่เกี่ยวข้อง

We Need To Talk About Men’s Anxiety

We Need To Talk About Men’s Anxiety

With all that we have in common, men and women are also different, and both biological and social...

Continue reading
The Truth About Sex and Men’s Mental Health

The Truth About Sex and Men’s Mental Health

Sex affects mental health and vice versa. While old taboos still linger around discussing both se...

Continue reading
7 Reasons Why You Should Shave Your Pubes

7 Reasons Why You Should Shave Your Pubes

The ancient Egyptians removed pubic hair with pumice and tweezers, and they also invented a versi...

Continue reading
Top 4 Common Sexual Health Issues That Men Face

Top 4 Common Sexual Health Issues That Men Face

Most men would agree that sex is an important part of life and relationships, but many guys hesit...

Continue reading
How To Heal And Prevent Ingrown Hairs

How To Heal And Prevent Ingrown Hairs

Figuring out how to prevent ingrown hairs can be challenging for anyone who removes body hair, es...

Continue reading
Men's Health Month: The Importance of Self-Care

Men's Health Month: The Importance of Self-Care

As every well-groomed guy knows, there’s value to self-care that exceeds mere esthetics. You take...

Continue reading

Meridian ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา. เรียนรู้เพิ่มเติม

รถเข็นของฉัน

ไม่มีสินค้าในรถเข็นของคุณ
ซื้อสินค้าต่อไป
ขอบคุณที่ติดต่อเรา! เราจะติดต่อกลับในไม่ช้า. Thanks for subscribing ขอบคุณ! เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีอยู่! มีการเพิ่มจำนวนรายการสูงสุดแล้ว There is only one item left to add to the cart มีเพียงรายการ [num_items] ที่เหลือเพื่อเพิ่มลงในรถเข็น