ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

7 Reasons Why You Should Shave Your Pubes

Down-there grooming and body hair removal have been around forever, or at least, for a very  long time. 

7 Reasons Why You Should Shave Your Pubes

The ancient Egyptians removed pubic hair with pumice and tweezers, and they also invented a version of ‘sugaring’ by sloughing off body hair with hot sugar and lemon juice. The ancient Greeks, Romans, and Persians all used different methods for body hair removal, and the practice has been in use for both aesthetic and hygienic reasons (think: lice prevention in Medieval Europe) throughout history. And here’s a cool fact: archeologists discovered copper razors that date back to ancient Mesopotamia and Egypt, so we think we might be onto something when we encourage you to trim your nether regions –– or anywhere else that tickles your fancy.

No matter why you choose to trim below the belt, we want you to feel empowered in the process. Here are our top seven reasons why you should shave your pubes and how to ensure that you’re using the right tools for the best results. 

Grooming Optimizes Hygiene

Grooming your pubic hair boosts your hygiene routine leading to greater below-the-belt confidence. When you feel good in your body, you just feel better overall. Shaving your pubic hair, or even slightly trimming it, helps keep your goods cleaner by exposing skin to soap and water that’s normally covered by hair. Pretty simple. 

It Enhances Down-There Aesthetics

Some people groom because they like the way trimmed assets look, and you might also trim because it’s what your partner wants. As long as you’re true to your preferences and what looks and feels beautiful to you, it’s all good. 

Grooming Can Increase Sex Appeal

We’re not telling you that looking a particular way will make you sexier –– there are so many ways to celebrate the body and variations in human beauty. The more confident you are, however, the more sex appeal you project through feeling good about yourself. And trimming can help with that.

It Can Enhance Sexual Sensitivity

Some research shows that people who shave their pubes report greater sensation during sex, so there might be a connection between trimming your secret garden and enjoying sex more. This might be because shaved pubes expose sensitive skin, or people who groom feel sexier and more confident with their partners –– or both. Whatever your pube length preferences are, you do you.

It Boosts Your Self-Care Practice

Taking the time to take care of yourself every day helps you show up in the world with more power and energy. Clean balls are more comfortable, and boosting your body comfort is a key component of self-love. We encourage you to take care of yourself from the inside out –– working out, meditation or relaxation practices, and boosting your hygiene regimen all provide a holistic, total-person approach to feeling well. 

Grooming Increases Self-Esteem

Grooming can increase self-esteem because self-care and self-love are deeply linked. When you start taking better care of your body and find out how good that feels, it can enhance your relationship with yourself in a powerful way. 

Trim Your Pubes Because You Want To

This is really the only reason to take on a grooming routine: trim because you can, you like how it looks, and even more important, trim because you feel cleaner and more confident as a result. Grooming isn’t about meeting someone else’s beauty or hygiene standards –– it’s about setting your own. 

A Word About Trimming Technique

While we want you to love the results of your men’s grooming routine, we know that the right tools and techniques are essential to getting your best results, safely. Plucking, waxing, and shaving are options, among a few others, but we recommend a body hair shaver for getting your safest, most hygienic (and affordable) results possible. 

Because body hair shavers offer the safest, healthiest way to groom, we created ours with exacting quality standards that deliver amazing results. The Trimmer features rust-resistant, replaceable ceramic blades plus extra sensitive technology to handle coarse and curly hair without tugging and painful nicks. You can adjust the guide combs to choose your preferred length, and our waterproof trimmer is easy to travel with or throw in your gym bag.

Remember that removing your body hair is a personal choice, and we’re all for boosting self-care on your terms so that you feel your best every day. We encourage you to embrace down-there grooming with confidence –– find a routine that works best for you and enjoy the results.

บทความที่เกี่ยวข้อง

What You Need To Know About Testosterone

What You Need To Know About Testosterone

Testosterone, also called T, gets a bad rap. While some people associate the hormone with hyper-m...

Continue reading
Top 4 Common Sexual Health Issues That Men Face

Top 4 Common Sexual Health Issues That Men Face

Most men would agree that sex is an important part of life and relationships, but many guys hesit...

Continue reading
How To Heal And Prevent Ingrown Hairs

How To Heal And Prevent Ingrown Hairs

Figuring out how to prevent ingrown hairs can be challenging for anyone who removes body hair, es...

Continue reading
Is Grooming Your Nose Hair Dangerous?

Is Grooming Your Nose Hair Dangerous?

As a premium men’s grooming brand, we’d be remiss if we neglected the finer details of your groom...

Continue reading
3 Easy Ways To Remove Your Butt Hair

3 Easy Ways To Remove Your Butt Hair

First things first: having a layer of hair on your butt is totally normal and nothing to worry ab...

Continue reading
Why Do Professional Athletes Shave?

Why Do Professional Athletes Shave?

  If you’re into sports and working out, you probably already know that body hair removal in the ...

Continue reading

Meridian ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา. เรียนรู้เพิ่มเติม

รถเข็นของฉัน

ไม่มีสินค้าในรถเข็นของคุณ
ซื้อสินค้าต่อไป
ขอบคุณที่ติดต่อเรา! เราจะติดต่อกลับในไม่ช้า. Thanks for subscribing ขอบคุณ! เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีอยู่! มีการเพิ่มจำนวนรายการสูงสุดแล้ว There is only one item left to add to the cart มีเพียงรายการ [num_items] ที่เหลือเพื่อเพิ่มลงในรถเข็น